Projektledning

Inför ett uppdrag ser vi alltid till att utföra en grundlig research. Utifrån den infor­mationen skapar vi oss en uppfattning om uppdragets omfattning och vad som krävs av oss som leverantör. När vi konstaterat vilken kompetens som krävs samt specificerat lämpliga material och produkter upprättar vi en tidsplan och budget för uppdraget. Vår målsättning är att kunden helt ska kunna fokuse­ra på syftet med projektet. Projekten drivs enligt Project Management Standard – PRINCE2 av våra certifie­rade projektledare. Vi använder aktivt en webbaserad projektledningsplattform vilket gör att intres­senterna har möjlighet att följa projektet live och på så sätt få insikt i utveckling, framsteg, tidsplan etc. vilket resulterar i mycket god kommunikation.

Kontakta oss