Logistik & lager

Logistik är en av våra starkaste sidor då vi är självförsörjande i de avseenden att vi besitter rymliga lager i egna fastigheter i utkanten av Stockholm. Där har vi även en maskinpark med egna fordon och maskiner samt lagerhållning av vårt och våra kunders material. Tack vare detta kan vi garantera fullständig kontroll över tidsåtgång och kostnader inom området logistik och lager.

Kontakta oss