Genomförande

Att producera ett event, inredning till en butik eller material till en mässa innefattar många steg. Med genomförande menar vi i alla fall den tid under produktionen, som projektet byggs upp, dvs när vi producerar materialet och bygger upp en miljö. När vi levererat vår produkt, det färdiga resultatet, kliver vi åt sidan till dess att projektet ska rivas eller byggas om. Givetvis finns vi tillgängliga för korrigeringar och kompletteringar och kan alltid rycka in efter att projektet avslutats om det skulle krävas. Vi ser oss som en del av en större projektorganisation där både vår uppdragsgivare och slutkund har en viktig roll oavsett om uppdraget innefattar eventproduktion, mässproduktion eller butiksinredning. Vi vill inte kalla oss för eventbyrå, produktionsbolag eller inredningsföretag – ni är våra kunder!

Kontakta oss