Design

Vi förespråkar kvittenskommunikation vilket innebär att vi under projekteringen tar fram skisser på design och över det arbete som ska utföras för att visualisera slutresultatet vilket minimerar missförstånd. På så vis kan alla involverade parter framföra synpunkter och önskemål innan genomförandet startar samt följa arbetat under hela processen. Till oss kan du komma med en färdig design eller ett blankt papper. I vår designprocess får du chansen att se prov på olika lösningar och tydligt få en bild av det färdiga resultatet.

Kontakta oss