Tjänster

Från idé till verklighet!

När idén finns om vad och varför ett projekt ska ske börjar vårt arbete. Våra duktiga medarbetare finns behjälpliga från start till mål, från ritning och produktion till montering och exponering eller bara under utvalda delar av projektet om så önskas.

Vi har kreativa lösningar på vad som krävs, konstruktionen över hur det ska byggas och vet vilken utrustning som ska användas.

Vi projektleder under uppbyggnaden, skapar miljöer och fyller med innehåll på den önskvärda platsen. Att koordinera omfattande projekt med många inblandade parter där logistiken är avgörande besitter vi stor erfarenhet av.

Projektledning

Inför ett uppdrag ser vi alltid till att utföra en grundlig research. Utifrån den informationen skapar vi oss en uppfattning om…

Design

Vi förespråkar kvittenskommunikation vilket innebär att vi under projekteringen tar fram skisser över det arbete som ska…

Genomförande

Vi vill inte kalla oss för eventbolag, eventbolagen är våra kunder. Med genomförande menar vi den tid som…

Tillverkning & produktion

Utifrån kundens behov och i enlighet med framtagna skisser tillverkar vi och producerar speciallösningar i alla typer av material…

Byggnation & installation

Vi har alltid våra egna hantverkare eller nära partners som installerar våra byggnationer på plats där projektledaren…

Logistik & lager

Vi är självförsörjande i de avseenden att vi besitter egna lager, egna fordon och egen personal. Tack vare det kan vi garantera…