Tjänster

När idén finns om vad och varför ett projekt ska genomföras börjar vårt arbete. Våra duktiga medarbetare finns behjälpliga från start till mål, från ritning och produktion till montering och exponering eller bara under utvalda delar av projektet om så önskas. Vi har kreativa lösningar på vad som krävs, konstruktionen över hur det ska byggas och vet vilken utrustning som ska användas. Vi projektleder under uppbyggnaden, skapar miljöer och fyller med innehåll på den önskvärda platsen. Att koordinera omfattande projekt med många inblandade parter där logistiken är avgörande besitter vi stor erfarenhet av.

Projektledning

Design

Genomförande

Tillverkning & produktion

Byggnation & installation

Logistik & lager