Björn Borg Länna sport

På uppdrag av Björn Borg har vi byggt en shop in shop på Länna Sport. Projektet innefattade produktion och installation av butiksinredning.

UPPDRAGSGIVARE: Björn Borg

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende