J.Lindeberg pop-up-shop NK

På uppdrag av J.Lindeberg har vi i detta projekt byggt en pop-up-butik på NK i Stockholm. Syftet var att lansera konceptet ”urban golf” på NK Sport och alla kunder fick  även testa deras golfsimulator på plats. Montern är en del av deras internationella monter, som kan skalas upp och ner i diverse storlekar. Uppdraget innefattade byggnation av butiksyta, produktion av butiksinredning samt montering och etablering.

UPPDRAGSGIVARE: J.Lindeberg

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende