J.Lindeberg i Hede Fashion Outlet

På uppdrag av J.Lindeberg har vi i detta projekt byggt en butiksmiljö i Hede Fashion Outlet. Uppdraget innefattade produktion, byggnation och installation av inredning i samråd med J.Lindebergs projektteam.

UPDRAGSGIVARE: J.Lindeberg

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende