J.Lindeberg Åhléns Stockholm

På uppdrag av J.Lindeberg bygger vi deras butiker och shop-in-shops i hela Norden. Projekten innefattar byggnation av nya lokaler eller renovering av befintliga. Vi tillverkar all inredning samt monterar och installerar interiören till färdigt resultat.

UPPDRAGSGIVARE: J.Lindeberg

Kontakta oss

    Namn

    E-post

    Telefon

    Företag

    Plats för genomförande

    Datum för genomförande?

    Beskriv ditt ärende