J.Lindeberg Åhléns Stockholm

På uppdrag av J.Lindeberg bygger vi deras butiker och shop-in-shops i hela Norden. Projekten innefattar byggnation av nya lokaler eller renovering av befintliga. Vi tillverkar all inredning samt monterar och installerar interiören till färdigt resultat.

UPPDRAGSGIVARE: J.Lindeberg

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende