Eton Shirts på NK i Stockholm

På uppdrag av Eton Shirts har vi i samarbete med LSI Group i detta projekt byggt en butik på NK i Stockholm som färdigställdes i april 2022. Uppdraget innefattade byggnation och etablering av butiksyta samt montering av butiksinredning.

UPPDRAGSGIVARE: Eton Shirts
FOTOGRAF: Hannes Söderlund

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende