Björn Borg i Helsinki Outlet

I detta projekt har Facio på uppdrag av Björn Borg byggt flertalet butiker i Finland varav denna butik i Helsinki Outlet Finland. Projektet innefattade tillverkning, byggnation och installation av butiksinredning.

UPPDRAGSGIVARE: Björn Borg

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende