Björn Borg i Helsinki Outlet

Retail

Om projektet

I detta projekt har Facio på uppdrag av Björn Borg byggt tre butiker i Finland varav denna butik i Helsinki Outlet Finland. Projektet innefattade tillverkning, byggnation och installation av butiksinredning.

Uppdragsgivare: Björn Borg