Shop in shop till Björn Borg i Bryssel

Retail

Om projektet

I detta projekt har Facio på uppdrag av Björn Borg byggt en shop in shop i gallerian Inno i Bryssel. Projektet innefattade tillverkning, byggnation och installation av butiksinredning.

Uppdragsgivare: Björn Borg