Rosa svanar hyllar ett levande Stockholm

Event

Om projektet

På uppdrag av MK Illumination har Facio hängt upp rosa svanar på Gamla Brogatan i Stockholm. Svanarna är en del i sommarsatsningen på gågatan, som är permanent, och ingår i stadens Levande Stockholm där man samarbetar med fastighetsägarna längs gatan och City i Samverkan. Utgångspunkten till designen är Stockholms närhet till vattnet vilket gör svanen till en spännande koppling mellan sommar och Stockholm. Naturen som inslag i stadsmiljön och svanens kraftfulla vingslag är ett imponerande skådespel.

Uppdragsgivare: MK Illumination