Monterbyggnation till SCA

Under skidskytte-VM i Östersund 2019 fanns SCA med som nationell partner. På tävlingsområdet byggde Facio på uppdrag av Sinfo Yra en stor monter i form av ett tält dit alla VM-besökare var välkomna. I montern fanns utställningsytor om SCAs verksamhet, pyssel för barn och besökarna fick smakprov på hållbara råvaror från skogen. Här träffade SCA också bland annat skogsägare och andra kunder under mästerskapen. På VM-området byggde även Facio portaler som vi tillverkade av SCAs produkt kärnfuru.

UPPDRAGSGIVARE: Sinfo Yra

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende