Brilliant Minds 

På uppdrag av Roder Sthlm fick vi det exklusiva uppdraget att etablera tält och infrastruktur till Brilliant Minds 2022 som delvis genomfördes på Fjäderholmarna i Stockholms skärgård. Brilliant Minds är en konferens som startades 2015 i Stockholm av Spotify-grundaren Daniel Ek. Konferensen inbjuder många välkända talare inom olika områden och syftet är att binda samman svenska värden som öppenhet, transparens, jämlikhet, tillit och socialt ansvar med entreprenörsanda. Målet är att föra samman kreativa personer inom områden som teknik, mode, ekonomi, utbildning och hälsa samt lyfta fram Sverige som land.

UPPDRAGSGIVARE: Roder Sthlm
FOTOGRAF: Jean Lapin & Adrian Pehrson

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende