Eton Shirts på NK i Stockholm

På uppdrag av Eton Shirts har vi i samarbete med LSI Group i detta projekt byggt en butik på NK i Stockholm. Uppdraget innefattade byggnation och etablering av butiksyta samt montering av butiksinredning.

Uppdragsgivare: Eton Shirts
Fotograf: Hannes Söderlund

Kontakta oss