Utställning

En utställning kan vara konst i ett befintligt galleri eller i en tillfällig miljö. Utställningar har ofta ett väldigt tydligt syfte som t.ex. att visa upp en ny produkt i en pågående affärsverksamhet bland kunder och medarbetare. Detta kräver ömsesidig förståelse under produktionen av utställningsmontern. Vi tillverkar och monterar det som är möjligt i vår egen verkstad för att minimera störande ljud och moment på plats. Våra utställningsmontrar kan tillverkas i mobilt format vilket innebär att de kan flyttas, förvaras och återanvändas. Vi ritar alltid upp våra och kundens idéer innan produktionen av en utställningsmonter påbörjas.

Loyal Gallery

Liljevalchs

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende