Byggnation

Våra kunders kravspecifikationer ser nästan alltid olika ut i de projekt som vi deltar i. Vi arbetar gärna med våra kunders befintliga material men får vi möjligheten att bygga det själva tar vi gärna chansen för att kunna uppnå högst möjliga precision. Att platsbygga är att föredra och vi tar alltid i beaktning när vi bygger att materialet ska kunna förflyttas i viss mån, vara hållbart och tåla hårt slitage.

Kontakta oss