Värme & kyla

I många eventsammanhang krävs värmare till tält eller kyla i någon form. Vi har anpassade kyllösningar och värmare till tält, festlokaler, bodar och containers. Facio levererar både dieselvärme och elvärme, infravärme samt luftvärmepumpar, beroende på ändamål och vad som anses bäst för det aktuella tillfället. På sommaren levererar vi även aircondition med stor eller liten kapacitet. När vi väljer värmare till tält eller kyllösning till en lokal grundas beslutet på lång erfarenhet från att värma upp eller kyla ner olika typer av miljöer.

Kontakta oss