Eventutrustning

Teknik
SCENTEKNIK
Ljussättning samt ljud- och bildkvalité är ofta avgörande för eventets slutresultat oavsett om det är en konsert, presentation eller konferens. Scenteknik är ett brett begrepp och vi tar om kunden önskar gärna ett helhetsansvar för hela leveransen.

EVENTTEKNIK
Vi arbetar med anpassad eventteknik beroende på om den ska användas utomhus eller inomhus. Eventteknik måste alltid anpassas till platsen eller lokalen samt vara noga beprövad vilket vår utrustning alltid är.

KONFERENSTEKNIK
Vi offererar färdiga teknikpaket för olika sammanhang så som t.ex konferenser, föreläsningar och presentationer. Vi låter inte kunden ansvara för att rätt utrustning finns på plats, vi tänker alltid ett steg längre. Vi levererar konferensteknik i olika omfattning och på den nivå som passar våra kunder.

SCEN
I många av de evenemang som Facio är delaktiga i har scenen stor betydelse och vi besitter lång erfarenhet av att bygga scen. Våra scenbyggen innefattar både små och stora scener i form av scenpodier på ben och ställning, av typen layher, beroende på förutsättningarna. Scenen har inte bara ett funktionellt syfte, vi anser att det visuella kring scenen är precis lika viktigt då scenen utgör en central punkt med stort fokus på. Vid scenbygge har ljussättning och dekor stor betydelse för att skapa en snygg helhet.

SCENPODIE
Ett vanligt enkelt scenpodie är vanligtvis 2×1 meter och förses med ben om 20-100 cm. Scenpodiet kan kläs med matta och scenkjol i valfri kulört. Flera scenpodier kan sättas ihop till stora scenytor och monteras i nivåer som en trappa. Underlaget måste vara plant för att den här typen av scenpodier ska stå stabilt och maxhöjden är 1 m.

LAYHER
Scener som byggs av Layher blir väldigt flexibla lösningar där underlaget inte påverkar resultatet. Höjden på dessa scenpodier samt ytans storlek och belastning är helt obegränsat. Scenbygget går till så att ett skelett först monteras där plattorna sedan kopplas fast i ställningen.

Tillfällig ström
Vi har en hyrespark av elverk som uppfyller de senaste miljökraven. De är enkla, användarvänliga och speciellt framtagna för uthyrning. Bränsleförbrukningen är låg tack vara variabel motorkylning och effektiva motorer. Finns i storlekar från 2 KW och upp till 500KVA, med separat dieseltank.

Staket & stolpar
Under publika evenemang, konserter och idrottstävlingar samt vid byggnationer finns ofta behovet att spärra av och dela upp områden med exempelvis byggstaket. Vi har flera olika varianter på staket och stolpar.

BYGGSTAKET
Ett byggstaket är 2 meter högt och kan förses med vävtyg för att används som insynsskydd eller för att skärma av en plats. På väven kan loggor och information om projektet tryckas. Byggstaketet tål inga större påfrestningar.

BIKERACKS
Cykelstaket används främst för att att vägleda stora grupper människor vid folkfester. Varje del är 1,20 högt 2,25 långt och är kopplingsbara med god stabilitet.

ENTRÉSTOLPAR
Entréstolpar används vid finare fester och invigningar för att markera en entré eller röd matta och finns i guld med röda band och silver med svarta band.

FLYGPLANSSTOLPAR
Flygplansstolpar kan användas i VIP-avdelningar eller i mässmontrar. Bandet sitter i stolpen och dras ut efter behov och hakas fast i nästa stolpe.

Värme & kyla
I många eventsammanhang krävs värmare till tält eller kyla i någon form. Vi har anpassade kyllösningar och värmare till tält, festlokaler, bodar och containers. Facio levererar både dieselvärme och elvärme, infravärme samt luftvärmepumpar, beroende på ändamål och vad som anses bäst för det aktuella tillfället. På sommaren levererar vi även aircondition med stor eller liten kapacitet. När vi väljer värmare till tält eller kyllösning till en lokal grundas beslutet på lång erfarenhet från att värma upp eller kyla ner olika typer av miljöer.

Out Of Office

Julbelysning

Summerburst

Kontakta oss

  Namn

  E-post

  Telefon

  Företag

  Plats för genomförande

  Datum för genomförande?

  Beskriv ditt ärende