Event

Här presenterar vi de mest efterfrågade produkterna inom event. Gemensamt för all vår utrustning är att den tillverkas av etablerade varumärken och är beprövad för just de event som vi genomför. För oss är hållbarhet och säkerhet minst lika viktigt som funktion och design. Många av de event vi deltar i sker i Stockholm men våra uppdrag sträcker sig över hela Sverige, Norden och Europa.

Tält

Eventbyggnation

Eventutrustning

Eventcontainer