Ritning & skisser

Vi förespråkar kvittenskommunikation vilket innebär att vi under projekteringen tar fram skisser över det arbete som ska utföras för att undvika missförstånd. På så vis kan alla involverade parter framföra synpunkter och önskemål innan genomförandet startar. Givetvis arbetar vi även gärna enligt skisser som kunden själv tagit fram.