Genomförande

Med genomförande menar vi den tid som projektet byggs upp, då bär vi fullt ansvar för vårt arbete. När vi levererat vår produkt kliver vi åt sidan till dess att projektet ska rivas eller byggas om. Givetvis finns vi tillgängliga för korrigeringar och kompletteringar och kan alltid rycka in efter att projektet avslutats om det skulle krävas.

Vi ser oss som en del av en större projektorganisation där både vår uppdragsgivare och slutkund har en viktig roll oavsett om uppdraget innefattar eventproduktion, mässproduktion eller butiksinredning. Vi vill inte kalla oss för eventbolag, produktionsbolag eller inredningsföretag – de är våra kunder!