Byggnation

Byggnation

Kundernas kravspecifikationer ser nästan alltid olika ut i de projekt som vi deltar i. Vi arbetar gärna med våra kunders befintliga material men får vi möjligheten att bygga det själva tar vi gärna chansen för att kunna uppnå högst möjliga precision. Att platsbygga är att föredra och vi tar alltid i beaktning när vi bygger att materialet ska kunna förflyttas i viss mån, vara hållbart och tåla hårt slitage.

BLOCK SHOWROOM
På uppdrag av ett fastighetsbolag har vi i Uppsala byggt ett mobilt showroom på marken där bostäderna ska byggas.

Uppdragets omfattning:
– Etablering av tre containers med glasfönster som vi försett med nya innerväggar för montering av väggdekor.
– Montering av interaktiva skärmar samt belysning i form av spotlights.
– Byggnation avportabelt trallgolv samt taklösning i kanalplast som sammanfogar showroom och kontorsdel till en helhet.

Uppdragsgivare: Fastighetsbolag