Värme & kyla

I många eventsammanhang krävs värmare till tält eller kyla i någon form. Vi har anpassade lösningar för tält, festlokaler, bodar och containers. Facio levererar både dieselvärme och elvärme, infravärme eller luftvärmepumpar beroende på ändamål och vad som anses bäst för tillfället. På sommaren levererar vi även aircondition med stor eller liten kapacitet.