Staket

Under publika evenemang, konserter och idrottstävlingar samt vid byggnationer finns ofta behovet att spärra av och dela upp områden. Vi har två varianter på staket, det ena i form av ett klassiskt byggstaket och det andra ett så kallat bikeracks eller cykelstaket på svenska.