Scen

I många av de evenemang som Facio är delaktiga i har scenen stor betydelse och vi besitter lång erfarenhet av att bygga scen. Våra scenbyggen innefattar både små och stora scener i form av scenpodier på ben och ställning, av typen layher, beroende på förutsättningarna. Scenen har inte bara ett funktionellt syfte, vi anser att det visuella kring scenen är precis lika viktigt då scenen utgör en central punkt med stort fokus på. Vid scenbygge har ljussättning och dekor stor betydelse för att skapa en snygg helhet.

SCENPODIE
Ett vanligt enkelt scenpodie är vanligtvis 2×1 meter och förses med ben om 20-100 cm. Scenpodiet kan kläs med matta och scenkjol i valfri kulört. Flera scenpodier kan sättas ihop till stora scenytor och monteras i nivåer som en trappa. Underlaget måste vara plant för att den här typen av scenpodier ska stå stabilt och maxhöjden är 1 m.

LAYHER
Scener som byggs av Layher blir väldigt flexibla lösningar där underlaget inte påverkar resultatet. Höjden på dessa scenpodier samt ytans storlek och belastning är helt obegränsat. Scenbygget går till så att ett skelett först monteras där plattorna sedan kopplas fast i ställningen.