Scen

I många av de evenemang som Facio är delaktiga i har scenen stor betydelse och vi besitter lång erfarenhet av att bygga scen. Våra scenbyggen innefattar både små och stora scener i form av scenpodier på ben och ställning, av typen layher, beroende på förutsättningarna. Scenen har inte bara ett funktionellt syfte, vi anser att det visuella kring scenen är precis lika viktigt då scenen utgör en central punkt med stort fokus på. Inom scenbygge har ljussättning och dekor stor betydelse för att skapa en snygg helhet.